Địa chỉ: ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
Hotline: 02733840022